Nowość

W adaptacji mogą pomóc wspólne aktywności. Przy poszukiwaniu
propozycji w tym temacie warto
zajrzeć na profil

    fb.com/planszowe

           Sitemap

Text by (©) MarDeb  Design by (©) Renato Maguire, 2006.

Współpraca

 Basiowe Gry Planszowe dla dzieci 

 

Witam na stronach adaptacji w przedszkolu

Problematyka adaptacji dzieci w przedszkolu jest bardzo ważnym tematem. Dla mnie, jako wychowawcy przedszkolnego oraz ojca sprawa przystosowania się dzieci do życia w nowej grupie jest szczególnie istotna. Od tego, jak będzie ona przebiegać zależą bowiem wszystkie inne działania, których uczestnikami będę ja i dzieci. Jeśli dziecko szybko i sprawnie przejdzie przez ten okres, to będzie mu łatwiej funkcjonować w przedszkolu, ale też i potem w dalszym życiu. Pojawienie się w przedszkolu jest pierwszym, ważnym sprawdzianem samodzielności i sprawności, a także samoświadomości dziecka. Nawyki oraz sposoby, którymi poradzi sobie z tą nową sytuacją bardzo pomogą mu potem przy przejściu do szkoły podstawowej lub np. przy zmianie zamieszkania. Jeśli więc możemy i chcemy pomóc w tym dziecku to chciałbym, aby zrobione było to w pełni profesjonalnie i zgodnie z aktualnym stanem wiedzy na temat dzieci. Istnieje wiele opracowań teoretycznych dotyczących tego tematu, jednak tutaj nacisk położony będzie na część praktyczną. Zwrócona zostanie też uwaga na problem adaptacji dzieci niepełnosprawnych, których prawo do normalnego funkcjonowania w otaczającym ich świecie po okresie zmian ustrojowych zaczęło być dostrzegane i realizowane. Niepełnosprawni powoli przecierają sobie drogę do świata pełnosprawnych, wychodzą z marginesu, na który zostali zepchnięci i domagają się takiego samego traktowania jak ich zdrowi koledzy. I choć w praktyce zostało osiągnięte już dość dużo, to są to z reguły sukcesy lokalne, a dobre wzory wytworzone w takich miejscach nie są rozpowszechniane na szerszą skalę.

| Gra planszowe | Gry planszowe | Gry planszowe |